Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

Novinky 2018

Milí priatelia,
dňom 5.11.2018 začína ďalší, v poradí už 17., rok SI klubu Žilina.
Na dva roky 2018-2020 bol ustanovený nový výbor v zložení :
prezidentka : Oxana Beláková
1.viceprezidentka : Gabriela Dúbravková
2.viceprezidentka : Ľuboslava Kvasnicová
tajomníčka: Renáta Lazarová
ekonóm : Jaroslava Gažová

Pripravujeme pre Vás naše stále akcie:
- predaj punču na Hlinkovom námestí v termíne od 17.12 - 21.12.2018
- Majáles na konci mája, kde s Vami radi privítame jar 2019
- Country bál na konci septembra, kde sa opäť stretneme a spolu zaspomíname na leto.

A ako vždy, výťažky zo všetkých našich charitatívnych akcií poputujú tam, kde ich najviac treba - deťom a mladým ľuďom na vzdelanie a rozširovanie si svojich obzorov.

Tak sa s Vami tešíme na stretnutia počas celého nášho soroptimistického roka!


Mikulášsky večierok
6.12.2018

Už tradične sme usporiadali pre deti, ktoré navštevujú náš letný tábor a ich kamarátov Mikulášsky večierok v priestoroch Bilingválneho gymnázia Žilina.
Za priestory a pomoc patrí vďaka našej členke Gabike Vankovej, ktorá všetko na mieste zabezpečila. Ďalšie veľké poďakovanie patrí Evke Maníkovej, ktorá sa so svojou kolegyňou postarala o naštudovanie rozprávky , ktorú pre nás a našich malých hostí pripravili dievčatá z Centra., tentokrát o Jankovi Hraškovi.
Prvý krát sa na večierku zúčastnili aj vnúčikovia našich členiek a to hneď v hojnom počte 6 detičiek.
Nás členiek SOROPTIMIST Žilina bolo na večierku 11, všetkým patrí vďaka za podporu podujatia.

Krásny predvianočný čas a tešíme sa na Vás na punči, ktorý budeme predávať od 11.12. do 21.12.2018 na Hlinkovom námestí.

Oxana Beláková


Country bál
23. 9. 2017

Dňa 23. 9. 2017 sme usporiadali náš tradičný benefičný Country bál. Vyše 100 hostí sa skvele zabavilo, vytancovalo, ochutnalo domáce pohostenie, pripravené členkami klubu.
Podporili sme Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, s ktorým už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme v mene myšlienky "Ženy pomáhajú budúcim ženám". Hostia si mali možnosť za symbolický príspevok kúpiť prstienok, vyrobený dievčatami v DC, získaný obnos bol venovaný dievčatám na arteterapeutické aktivity.
Výťažok z country bálu bude použitý na realizáciu letného tábora v roku 2018.
Ďakujeme a tešíme sa o rok!

Eva Maníková


Letný tábor
august 2017

Aj tento rok sme úspešne realizovali letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a mnohopočetných rodín.
27 detí prežilo krásny týždeň v Terchovej – Šípkovej, naplnený zážitkami, výletmi, športovými a inými aktivitami.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii nášho tábora – členkám klubu, našim priaznivom, sponzorom, sympatizantom. Tešíme sa znova o rok!

Eva Maníková


Letný tábor Terchová Šípková
28.6.-5.7.2014

Opäť sme pripravili letný tábor pre 30 detí zo sociálne nevyhovujúcich pomerov v prekrásnom zariadení školy prírody v Terchovej Šípkovej. Tento rok nám počasie neprialo ale i napriek tomu deti zažili mnoho zaujímavých stretnutí a akcii ako besedu s členmi Horskej služby, kúpanie v hoteli Rozsutec, ukážka canisterapie so psíkmi ale zažili aj tradičný táborový život - súťažili v čistote izieb, športových či vedomostných súťažiach nechýbali ani nočné hry, táborák, spoločenský večer s nami so soroptimistkami.

Pripravili sme im aj hudobné prekvapenie malý koncert Tomáša Bezdedu pri ktorom sme si spoločne zaspievali a zatancovali.

Jaroslava Gažová


Jánske ohne na Straníku
21.6.2014

Náš spriatelený klub LIONS KLUB Žilina zorganizoval dňa 21.6.2014 na Straníku milú akciu "Jánske ohne". Bolo trochu chladnejšie, ale veselá ľudová muzika, ohník a samé dobré špeciality nás zohriali ...

Jaroslava Gažová


Stretnutie s veľvyslancom USA v SR
9.6.2014

Od Žilinčana známeho výtvarníka a nášho priateľa Roberta Hromca sme dostali pozvánku dňa 9.6.2014 na stretnutie s veľvyslancom USA v SR Theodorom Sedgwickom do Synagógy v Žiline na prezentáciu jeho novej knihy.

Zaujímavá myšlienka výtvarníka bola prezentovať svoju novú Knihu, ktorá mapuje umelcovo originálne dielo na hliníkovom plechu za použitia kombinovaných techník v priestoroch Synagógy. Súčasťou prezentácie knihy bola aj malá ukážka umelcových diel vytvorených touto technikou. Diela boli zaujímavým kontrastom stavebne rozrobených priestorov.

Jaroslava Gažová


Česko-Slovenské stretnutie SOROPTIMIST INERNATIONAL v Prahe
7.6.-8.6.2014

Soroptimist kluby v Čechách a na Slovensku založili tradíciu stretnutí "Československých klubov" a tak kluby z Prahy, Brna, Bratislavy, Žiliny a Košíc sa pravidelne stretávajú. Stretnutie vždy organizuje iný klub. V tomto roku táto milá tradícia pripadla SOROPTIMIST KLUBu v Prahe. Pražské "Sorky" zorganizovali prehliadky po pamiatkach Prahy .... nakoniec stretnutie vyvrcholilo slávnostnou večerou .....porozprávali sme si vzájomne o činnostiach jednotlivých klubov a popri tom ochutnávali výborné talianske špeciality ....

Jaroslava Gažová


Charter v Poľskom Tešíne
31.5.-1.6.2014

Dňa 31.5.2014 sme prijali pozvanie na Charter do Poľského Tešína. Potešili sme sa, že tak blízko nás vznikol nový klub.

Najskôr bola slávnostná ceremónia na prijatie klubu do medzinárodnej siete SOROPTIMIST, ktorá sa konala na radnici mesta. Po slávnosti sme strávili príjemný večer , kde sme sa bližšie zoznámili so soroptimistkami z Tešína, Wroclavy, Krakova, Biansko Biala, Gdanska, ...

Jaroslava Gažová


28. Marec - Deň učiteľov
28.3.2014

Všetci si veľmi dobre pamätáme zo študentských čias dátum 28.3 . Je to deň , kedy všetci učitelia oslavujú svoj sviatok - Deň učiteľov.

V študentských rokoch sme tento sviatok vnímali úplne ináč .Veľmi radi sme s kriedou veľkými písmenami napísali na tabuľu : " Pretože je slávnosť Vaša dnešný deň neskúša sa " odovzdali sme kyticu kvetov a radovali sa z voľného dňa.

Dnes s odstupom času si uvedomujeme dôležitosť úlohy učiteľa v živote každého mladého človeka. Preto sme veľmi nadšene pred troma rokmi privítali nápad jednej členky z nášho klubu, aby sme všetkým členom Klubu dôchodcov učiteľov v Žiline na Deň učiteľov zagratulovali . Aj tento rok vlastne už po tretí krát sme sa zúčastnili malej oslavy , kultúrnej besiedky na ZŠ Lichardova 24 ,Žilina . Za náš klub sme odovzdali všetkým členom klubu srdečné gratulácie a balíčky.

Jaroslava Gažová


Mikulášska besiedka
4.12.2013

Dňa 4.12.2013 sme pripravili pre "naše" deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora organizovaného klubom v spolupráci s Diagnostickým centrom v Lietavskej Lúčke a s Bilingválnym Gymnáziom Žilina Mikulášsku besiedku. Dievčatá z Diagnostického centra predviedli krásne kultúrne predstavenie a potom...... prišiel Mikuláš so sladkosťami a nechýbal čert ani anjel.

Jaroslava Gažová


10. Výročie založenia SI Klubu Košice
10 - 13.10.2013

Naše "sorky" z Košíc zorganizovali v dňoch 10 - 13.10.2013 oslavu pri príležitosti ich 10. výročia založenia klubu a zároveň charter spojený s výmenou prezidentiek.

Na jednotlivé dni bol pripravený veľmi pestrý a zaujímavý program. V piatok sme pricestovali aj my a Košice nás privítali pekným počasím. Najskôr sme sa zúčastnili privítania primátorom mesta Richardom Rašim na radnici a večer slávnostný galavečer v hoteli Yasmin.

Jaroslava Gažová


12. Ročník Country Bálu
21.9.2013

Dňa 21.9.2013 sme opäť zorganizovali už 12. Ročník Country Bálu. Tak ako máme vždy na začiatku obavy, tak samozrejme ako vždy všetko dobre dopadlo, nálada bola výborná a zabávali sme sa skoro až do rána...

Jaroslava Gažová, prezidentka klubu Žilina


10. Ročník letného tábora
od 30.6. do 6.7.2013

Opäť sme organizovali letný tábor pre deti zo sociálne slabších pomerov v priestoroch školy v prírode Terchová -Šípková v dňoch od 30.6. do 6.7.2013. Projekt letného tábora pre deti patrí k pravidelným aktivitám nášho klubu. Tábora sa zúčastnilo 30 detí. Radosť a spokojnosť na tvárach detí je pre nás tou najväčšou odmenou.

Jaroslava Gažová


Stretnutie "Soroptimistiek"
15.6.2013 v Cieszyne

Práca v klube Soroptimist nie je len o pomoci, podpore ale aj o nadväzovaní nových priateľstiev a spolupráci medzi jednotlivými klubmi z rôznych krajín.
My Soroptimistky zo Žilinského Klubu (Slovakia ) sme sa o tom presvedčili.

Potešilo nás , keď sa nám ozvali SOROPTIMISTKY z Klubu NIKE v Katoviciach (Poľsko) so želaním uskutočnenia priateľského stretnutia.
Stretnutie sa uskutočnilo 15.6. 2013 v poľskom Cieszyne . Z nášho klubu išlo šesť sestier a z Katovíc prišlo tiež šesť sestier .Po formálnom zvítaní prezidentiek Klubov , sme vo veľmi priateľskej atmosfére porozprávali každá o sebe, svojich rodinách, záľubách a samozrejme sme sa porozprávali o práci našich klubov, vymenili sme si svoje skúsenosti . Prezidentka Klubu NIKE z Katovíc Karina nám predniesla návrh o vytvorení spoločného projektu. Bolo to veľmi milé priateľské stretnutie a domov sme odchádzali spokojné so želaním skorého stretnutia.

Jaroslava Gažová, prezidentka klubu Žilina


Živijo, živijo ......
dňa 4.2.2013

Februárové stretnutie členiek Soroptimist Klub Žilina sa nieslo v duchu výročia čestnej členky klubu JUDr. Ľudky Chodelkovej. Spoločne sme našej oslávenkyni na úvod zaspievali tradičný prípitok živijo, živijo .... a potom sme v príjemnej sviatočnej atmosfére sedeli, jedli, klebetili a bavili sa.

Jaroslava Gažová


12. Reprezentačný ples Lions Club Žilina
dňa 12.1.2013

Dňa 12.1. 2013 sa uskutočnil 12. Ročník Benefičného reprezentačného plesu realizovaný našim priateľským klubom Lions Club Žilina .
Aj my "Soroptimistky" sme tradične podporili túto akciu svojou účasťou. Tak ako vždy bolo veselo a tancovali sme až do rána ......

Jaroslava Gažová


Novoročné stretnutie klubu
dňa 7.1.2013

Dňa 7.1.2013 sa uskutočnilo Novoročné stretnutie členiek Soroptimist Inernational Club Žilina v penzióne Martinov Dvor. Členky klubu zahájili stretnutie slávnostným prípitkom a po skončení oficiálneho programu boli na stretnutie klubu pozvaní zástupcovia neziskovej organizácie Zmysel života zo Žiliny. S touto organizáciou SI Žilina spolupracuje pri zabezpečovaní programu letného tábora v Belej Kubíkovej pre deti zo sociálne slabších rodín.
Riaditeľka organizácie Mgr. Martina Michalková v krátkosti predstavila činnosť organizácie, ktorá sa špecializuje na oblasť aktivít, terapie a edukácie s asistenciou psov. Spolu s pani riaditeľkou prišiel aj Ing. Tomáš Čontofalský a ich štvornohý tím: Eilinka,Keroline a Elfinka. Členky mali možnosť vidieť aj praktické ukážky canisterapie. Štvornohá návšteva príjemne spestrila program klubu.

Jaroslava Gažová


Medzinárodný deň SOROPTIMIST
dňa 10.12.2012

Na Slovensku oslavujeme viacero medzinárodných dní, ale že 10. december je medzinárodný deň SOROPTIMIZMU to asi vie málokto.
Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa sme zverejnili informatívne články v Internetovom magazíne Žilina dnes.sk dňa 9.12.2012 ako aj v týždenníku Žilinský Večerník dňa 4.12.2012.
Členky klubu sa stretli na Mariánskom námestí dňa 10.12.2012 o 15.30 hod a vypustili balóniky šťastia......

Jaroslava Gažová


Predvianočné stretnutie klubu
dňa 3.12.2012

Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo stretnutie členiek Soroptimist Inernational Club Žilina , nakoľko to bolo posledné stretnutie v roku 2012, členky klubu zahájili stretnutie slávnostným prípitkom a po skončení oficiálneho programu boli na stretnutie klubu pozvané členky Spolku slovenských žien Živena zo Žiliny. Za spolok prišla predsedníčka spolku pani Daniela Daníková, ktorá veľmi pekne predstavila činnosť spolku Živeny , porozprávala o histórii a na záver predniesla veľmi pekné básne zložené členkou spolku. Spolu s pani Daníkovou prišla aj sympatická Mirka Valicová, ktorá sa špecializuje na maľovanie medovníkov. Najskôr prezradila zopár praktických skúseností z pečenia medovníkov, nechýbal aj zaručený recept na dobré medovníky a na záver pre členky prichystala napečené čisté medovníky, ktoré si samé vyzdobili. Bolo veľmi veselo, cukrová poleva bola všade ale bol to milý začiatok vianočných dní.......

Jaroslava GažováZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu